Diensten

De geo-ICT-wereld is sterk in beweging. Aan de ene kant zijn er vele ontwikkelingen binnen het geo-ICT domein, zoals standaardisatie op het gebied van software, webservices en Linked Data en het gebruik van open source software. Aan de andere kant is de invloed van de “niet-geo-ICT” sterk groeiende. Denk aan mobiele applicaties, het groeiende gebruik van kaarten en geodata op (publieks)websites en koppelingen tussen administratieve systemen en GIS.

Brentjens Geo-ICT levert de volgende diensten:

  • ontwikkeling van geografische (web-)applicaties en webservices, met open source software;
  • advisering over geografische (web-) applicaties. Bijvoorbeeld voor publieksgerichte websites, rekening houdend met zaken als de Webrichtlijnen (hoe kan je aan Webrichtlijnen voldoen met kaarten en geo-informatie?), toegankelijkheid, hoge performance en schaalbaarheid;
  • advisering over standaarden, webservices en service gebaseerde architecturen voor geo-ICT, in de context van nationale en internationale standaarden en ontwikkelingen als INSPIRE en standaarden van OGC en ISO;
  • advisering over Open Source Software (OSS), zoals Geoserver, OpenLayers en Postgis.

Openheid

Bij de uitvoering streeft Brentjens Geo-ICT naar openheid en kwalitatief hoogwaardige oplossingen en adviezen. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande en tegelijkertijd innovatieve componenten. Samenwerking met andere bedrijven is daarbij van belang. Daarom is Brentjens Geo-ICT lid van de OpenGeoGroep.

Bij de referenties staan enkele voorbeeldprojecten waar Brentjens Geo-ICT een bijdrage aan geleverd heeft.